Przejdź do treści

Instrumenty

Za dodatkową opłatą uczeń może korzystać z indywidualnych zajęć dodatkowych nie uwzględnionych w szkolnym planie zajęć np. emisja głosu, instrument dodatkowy lub wydłużyć obowiązkowy czas zajęć.